استاد مجید درخشانی

آموزشگاه ناقوس افتخار دارد که کارگاههای تخصصی ردیف نوازی و مستر کلاس های تار و سه تار استاد مجید درخشانی را برگزار نماید.

Close Menu