محمد فرزین ذوالقدر

شروع تدریس از سال 1379

فراگیری موسیقی نزداساتید محمدابراهیم ذوالقدر ، جواد جواهری ، مرحوم سید نورالدین رضوی سروستانی ، سرکار خانم هنگامه اخوان ، یوسف احمدی کیاسرایی.

همکاری با گروه های بهار ، ملک ، مهتاب ، مهرانگیز ، مهرگان ، همراز ، پژواک حوسیان ، راز نو ، آوای جان و …

 همکاری با نمایش اپرای سعدی و اپرای خیام

انتشارآلبوم موسیقی جعفر عبداللهی با عنوان اختران صبح مهر92وکسب مقام اول خوانندگی جشنواره شمسه توسط طهمورث شاهمراد92                                   

مجموعه آلبوم موسیقی  قصه ی ساز،  یاران سپید ، واقعه ی فین به یاد امیرکبیر ، ساخت چند تصنیف با نام های- ایران وسینه ی صبح در چهارگاه – نیازدر شور – حبیبان

کسب عنوان نخبه ی هنری ازطرف رئیس سازمان ملی جوانان

Close Menu