مرجان واعظی

از ۳ سالگی پس از گذراندن دوره ارف، سلفژ و دریافت پایان نامه، آموزش ساز های کوبه ای نزد اساتید مختلف در سبک ها ( یک خط و سه خط) تا سال ۱۳۹۰ آموخته است.

و پس از گذراندن دوره  کارآموزی و روش تدریس در رشته ارف ،ساز شناسی و ساز های  کوبه ای  در آموزشگاه سرای هنر تحت نظر استاد خلیل الله واعظی و بهره مندی از استاد علی اکبر فروزش در سال ۱۳۸۷ مشغول به تدریس شده است.

 تا کنون به مدت ۱۰ سال در آموزشگاه موسیقی سرای هنر   و ۴ سال در آموزشگاه ناقوس با مدیریت اساتید، خانم نسترن هاشمی و آقای آرا هاشمی و آموزشگاه ساوار و چندین مهد کودک مشغول به تدریس در رشته ارف و ساز های کوبه ای است

Close Menu