مریم جوچی

شروع تدریس از سال ۱۳۹۴

شروع فراگیری پیانو از سال ۱۳۸۵

و از شاگردان استاد آرا هاشمی.

آموزش مربیگری نزد استاد آرا هاشمی.

اجرای قطعات کلاسیک و پاپ  در کتابخانه ملی و  فرهنگسراهای اندیشه  و ارسباران و …

تدریس در آموزشگاه های مختلف.

Close Menu