مراسم یادمان  استاد گرانقدر نسترن هاشمی در فرهنگ سرا ارسباران با حضور هنرمندان گرانقدر،  شاگردان ، دوستان و آشنایان آن مرحوم - یادش گرامی باد